NEMCSICS ANTAL
SZÍNPREFERENCIA INDEXSZÁMRENDSZERE

 

 

A színpreferencia indexszámrendszer a Coloroid színtér minden egyes színsíkja fölé szerkesztett színpreferencia felület pontjainak, az aktuális színsíktól való távolságával, az aktuális színpont által jelölt szín színpreferencia értékét fejezi ki.

 

Az ítélet, amelynek lényege, hogy az egyik szín jobban tetszik, mint a másik, a színpreferencia. A választás eredményeként a tetszés sorrendjében rendezett színek skálát alkotnak. A létrejött sorrendskálák, mivel ítélet következtében jöttek létre, pszichometriaiak. Két szín közötti választás célszerűen csak akkor valósulhat meg, ha a két szín preferáltságát kifejező szám nemcsak sorrendiséget fejez ki, hanem a színt az emberek bizonyos csoportjainak ítélete szerint, egy kezdő és végponttal rendelkező pszichometriai arányskálán helyezi el. Az arányskála használata gondolatának bevezetésével lehetővé tettem, hogy a színtér minden egyes tagjának a preferáltsága rögzíthető lett.