NEMCSICS ANTAL
KOMPLEX
SZÍNHARMÓNIA ELMÉLETE

 

 

Elméletem szerint a színharmónia tartalmának három egymásra épülő szintje van. Az első szint a színérzékeléssel van szoros kapcsolatban. Azokat az összefüggéseket tartalmazza, amelyek csaknem minden ember számára azonosak, mert a színérzékelés folyamatától függnek, és pszichofizikai összefüggésekkel magyarázhatók. A második szint az érzékelt színegyüttesnek az érzékelő ember pszichikumára való hatása. E szinten az értékítélet kialakításához hozzájárulnak az érzékelő személy pszichikai, szomatikus, életkori, kulturális, szociális sajátosságai is. A színharmónia tartalmának harmadik szintjét a szín, ember és környezet komplex kölcsönhatása jelenti. A harmóniaélményt jelentő értékítélet tehát függ a színegyüttes környezetétől, mégpedig a világítás, a struktúra, az anyag, de a téri helyzet és a funk­cióhordozás vonatkozásaitól is. A színharmónia mindig a környezet esztétikai funkciójával áll közvetlen kapcsolatban. A harmóniába rendeződött színek együttese formája annak a tartalomnak, amelynek érdekében az együttes létrejött.